Dretkoplad
tovar
Pre dễ dàng!
Làm sạch cơ thể của nước dư thừa
Đẩy mạnh sự trao đổi chất
Giảm cảm giác thèm ăn cho thực phẩm
Thành phần tự nhiên:

sợi hữu cơ

protein thực vật

các chất hấp thụ carbon

tính hữu ích
  • Bình thường hóa quá trình trao đổi chất
  • Làm sạch cơ thể
CẢNH BÁO! Giảm giá 10%!
GIÁ: 69 Лева

- Cung cấp

- Các nhà điều hành khẳng định thứ tự qua điện thoại

- Bạn trả bằng tiền mặt trên lệnh giao hàng

Dretkoplad LLC
Chính sách bảo mật - Liên hệ